Organisatie
Het bestuur van GMHC bestaat in principe uit 5 leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Leidraad voor de bestuursactiviteiten is het beleidsplan GMHC voor de komende 5 jaar, de geformuleerde ambitie, strategie en doelstellingen, alsmede de speerpunten en jaarlijkse begroting.

Minimaal twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur met de leden terugblikt op de uitvoering van het beleid en aan de hand van de speerpunten vaststelt welke prioriteiten gesteld worden. Deze vergaderingen vinden in november en juni plaats en het bestuur stelt de aanwezigheid van véél leden erg op prijs om de verbinding met de leden optimaal in te kunnen vullen en het beleid bij de leden te kunnen toetsen.
Speerpunten zijn: verbeteren van het technisch beleid, het versterken van de organisatie en de plannen voor renovatie van velden. Zie voor meer informatie hierover de diverse ALV-presentaties in MIJN GMHC.

Het bestuur van de Goudse Mixed Hockey Club werkt nauw samen met de Stichting Kunstgras Groenhovenpark; deze stichting is indertijd in het leven geroepen om het beheer te voeren over de kunstgrasvelden van GMHC.

Voor de uitvoerende verenigingswerkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan door diverse functionarissen en commissies, zoals bijv. de ledenadministratie, financiële commissie, Accommodatiecommissie, elftalcommissie, jongste jeugdcommissie, barcommissie e.d.

bestuur  
  Erik van Tussenbroek  voorzitter   
  Marc van Iersel  Foto aanwezig secretaris    0182786481
  Sietske de Pont  penningmeester    0182-534514
  Peter van Adrichem  Foto aanwezig bestuurslid accommodatie    0182573837
  Suki van den Heuvel Rijnders  Foto aanwezig bestuurslid hockeyzaken    0182600271
bestuursondersteuning  
  Hermine Verzijl  ledenadministratie   
  Carien Jongman  contributieadministratie    0182-511161
  Pieter ten Bosch  beheer LISA    0182-535063
  Robert Smithuis  contactpersoon medische zaken    0182-510110
kascontrole commissie  
  Robert Roos  commissielid    0182-538400
  Saskia Imming  commissielid    0182-549402
  Jan Dirk van de Hoef  commissielid   
financiele commissie  
  Gerdien Blijleven  facturatie en betalingen   
  Carien Jongman  contributieadministratie    0182-511161
  Auke Meij  commissielid    0182 550070
  Carien Jongman  commissielid    0182-511161
accommodatie commissie  
  Peter van Adrichem  Foto aanwezig voorzitter    0182573837
  Boudewijn Velberg  commissielid    0182-550993
  Marijn van den Berg  contactpersoon gevonden voorwerpen    0182-536226
wedstrijdsecretariaat  
  Sylvia Commandeur  wedstrijdsecretaris senioren    0182-584703
  Danielle Frenk (wedstrijdsecr)  wedstrijdsecretaris junioren    0182-550901
  Aukje Mantel  wedstrijdcoördinator zaterdag    0182-584649
technisch kader Email sturen naar technisch kader  
  Max Laoh  Foto aanwezig voorzitter elftalcommissie    0182599784
  Peter Herbert  Foto aanwezig voorzitter jongste jeugd commissie    0621542204
  Bas Ligthart  technisch manager A lijn    06-40473153
  Dirk Doop  Foto aanwezig technisch manager A lijn    0182-722072
  Pim Vlieger  Foto aanwezig technisch manager B lijn   
  Bart van Raalte  technisch manager B lijn   
  Corvin Janssen  technisch manager C lijn    0182582529
  Larissa Boer  technisch manager D lijn    0182548508
  Amber van Wanrooij  Foto aanwezig technisch manager D lijn    0650746429
elftal commissie  
  Max Laoh  Foto aanwezig voorzitter    0182599784
  Max Laoh  Foto aanwezig lijncoördinator H    0182599784
  Barbara Teulings  lijncoördinator JAB    0622227348
  Margriet van der Meer  Foto aanwezig lijncoördinator JCD     0182586372
  Vacature Vacature  lijncoördinator D   
  Vacature Vacature  lijncoördinator dames en MA    
  Vacature Vacature  lijncoördinator MA    
  Karen van Gent  lijncoördinator MB     0182550477
  Marieke Voordenhout-Beute  lijncoördinator MC    0182551079
  Stefan Lindaart  lijncoördinator trimhockey    0182-522141
  Ruth Landmeter  coördinator keepers   
jongste jeugd commissie  
  Peter Herbert  Foto aanwezig voorzitter    0621542204
  Danielle Frenk  Foto aanwezig wedstrijdsecretaris jongste jeugd    0182550901
  Jerry van de Leur  coördinator 1e jaars E-teams    0653648125
  Peter Herbert  Foto aanwezig coördinator 2e jaars E-teams    0621542204
  Hermine Verzijl  coördinator 1e jaars F-teams    0182-391065
  Daniella van Nieuwenborg  coördinator Funkey    06-41496494
G-hockeycommissie  
zaalhockey commissie  
  Nicolette Kral  wedstrijdsecretaris zaalhockey    0182571861
  Nicolette Kral  voorzitter    0182571861
  Petra Voitus van Hamme-vernie  commissielid   
materiaal beheer  
  Lisette Herbert  beheer keepersmaterialen    
  Ruth Landmeter  beheer keepersmaterialen    
  Gaike de Gaaij  beheer trainingsmateriaal    0182699177
  Anjo Peeters  beheer trainingsmateriaal    06-10688798
scheidsrechter commissie  
  Ilse Bruijstens  Foto aanwezig indeler scheidrechters   
bar commissie  
  Dirk Doop  Foto aanwezig planner bardiensten    0182-722072
  Marijn Schenk  planner bardiensten    -
  Elise Verzijl  Foto aanwezig planner barhulpen    0182-391065
  Thijs Bos  chef dinercafé    0182-534777
evenementen commissie  
  Inge Marinus  Foto aanwezig voorzitter    0182-516336
  Martijn van Duffelen  Foto aanwezig commissielid    0614214345
  Patricia Pak  Foto aanwezig commissielid   
toernooi commissie Email sturen naar toernooi commissie  
  Vacature Vacature  voorzitter   
  Vacature Vacature  commissielid   
  Marielle de Boer  commissielid   
communicatie commissie Email sturen naar communicatie commissie  
  Hans van Raalte  voorzitter    0182-530242
  Karin Hermelink  commissielid    0182-338077
  Anna Kodde  Foto aanwezig commissielid    06-25475819
  Hans van Raalte  externe contacten    0182-530242
  Pieter ten Bosch  commissielid    0182-535063
  Hans Frenk  commissielid   
  Diederic van Wanrooij  commissielid   
sponsor commissie  
  Vacature Vacature  voorzitter   
  Patricia van Dam  commissielid   
  Petra Graveland  commissielid    06-21505021
  Vincent Abee  commissielid    0182-516336
  Alain de Werd  commissielid   
  Vacature Vacature  kledingcoördinator   
medische commissie  
  Robert Smithuis  voorzitter    0182-510110
vertrouwenscommissie  
  Robert Smithuis  commissielid    0182-510110
  Vacature Vacature  commissielid   
Werkgeverschap  
  Tjerk van Nieuwenborg  Foto aanwezig voorzitter   
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
22-8    Bestuursvergadering
29-8    Coachavond Jongste Jeugd
1-9    Seizoensopening
5-9    Basisopleiding training g
5-9    Spelleidersavond Jongste
7-9    Basis opleiding coaching
11-9    Bestuursvergadering
Hele agenda
Handige links