Organisatie
Het bestuur van GMHC bestaat in principe uit 5 leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Leidraad voor de bestuursactiviteiten is het beleidsplan GMHC voor de komende 5 jaar, de geformuleerde ambitie, strategie en doelstellingen, alsmede de speerpunten en jaarlijkse begroting.

Minimaal twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur met de leden terugblikt op de uitvoering van het beleid en aan de hand van de speerpunten vaststelt welke prioriteiten gesteld worden. Deze vergaderingen vinden in november en juni plaats en het bestuur stelt de aanwezigheid van véél leden erg op prijs om de verbinding met de leden optimaal in te kunnen vullen en het beleid bij de leden te kunnen toetsen.
Speerpunten zijn: verbeteren van het technisch beleid, het versterken van de organisatie en de plannen voor renovatie van velden. Zie voor meer informatie hierover de diverse ALV-presentaties in MIJN GMHC.

Het bestuur van de Goudse Mixed Hockey Club werkt nauw samen met de Stichting Kunstgras Groenhovenpark; deze stichting is indertijd in het leven geroepen om het beheer te voeren over de kunstgrasvelden van GMHC.

Voor de uitvoerende verenigingswerkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan door diverse functionarissen en commissies, zoals bijv. de ledenadministratie, financiële commissie, Accommodatiecommissie, elftalcommissie, jongste jeugdcommissie, barcommissie e.d.

bestuur  
  Erik van Tussenbroek  voorzitter   
  Marc van Iersel  Foto aanwezig secretaris    0182786481
  Sietske de Pont  penningmeester    0182-534514
  Peter van Adrichem  Foto aanwezig bestuurslid accommodatie    0182573837
  Suki van den Heuvel Rijnders  Foto aanwezig bestuurslid hockeyzaken    0182600271
bestuursondersteuning  
  Marloes Streppel  Foto aanwezig ledenadministratie   
  Carien Jongman  contributieadministratie    0182-511161
  Pieter ten Bosch  beheer LISA    0182-535063
  Robert Smithuis  contactpersoon medische zaken    0182-510110
kascontrole commissie  
  Robert Roos  commissielid    0182-538400
  Saskia Imming  commissielid    0182-549402
  Jan Dirk van de Hoef  commissielid   
financiele commissie  
  Gerdien Blijleven  facturatie en betalingen   
  Carien Jongman  contributieadministratie    0182-511161
  Auke Meij  commissielid    0182 550070
  Carien Jongman  commissielid    0182-511161
accommodatie commissie  
  Peter van Adrichem  Foto aanwezig voorzitter    0182573837
  Boudewijn Velberg  commissielid    0182-550993
  Marijn van den Berg  contactpersoon gevonden voorwerpen    0182-536226
wedstrijdsecretariaat  
  Sylvia Commandeur  wedstrijdsecretaris senioren    0182-584703
  Danielle Frenk  wedstrijdsecretaris junioren    0182550901
  Aukje Mantel  coördinator wedstrijdtafel - zaterdag     0182-584649
technisch kader Email sturen naar technisch kader  
  Karen van Gent  voorzitter elftalcommissie    0182550477
  Vacature Vacature  voorzitter jongste jeugd commissie   
  Dirk Doop  Foto aanwezig technisch manager JA lijn    0182722072
  Bart van Raalte  technisch manager MA lijn   
  Martijn van Duffelen  Foto aanwezig technisch manager JB lijn    0614214345
  Corvin Janssen  technisch manager MB lijn    0182582529
  Olivier Böhmer  technisch manager JC lijn    0182-699989
  Amber van Wanrooij  Foto aanwezig technisch manager MC lijn    0650746429
  Vacature Vacature  technisch manager JD lijn   
  Roos van Pelt-Velberg  technisch manager MD lijn   
elftal commissie  
  Karen van Gent  voorzitter    0182550477
  Peter van Erdewijk  lijncoördinator H    0182-523230
  Barbara Teulings  lijncoördinator JAB    0622227348
  Margriet van der Meer  Foto aanwezig lijncoördinator JCD     0611334436
  Peter van Erdewijk  lijncoördinator D    0182-523230
  Karen van Gent  lijncoördinator MA     0182550477
  Arend Huijskamp  lijncoördinator MB     0182-514614
  Marieke Voordenhout-Beute  lijncoördinator MC    0182551079
  Marieke Voordenhout-Beute  lijncoördinator MD    0182551079
  Stefan Lindaart  lijncoördinator trimhockey    0182-522141
  Ruth Landmeter  coördinator keepers   
jongste jeugd commissie  
  Vacature Vacature  voorzitter   
  Jerry van de Leur  voorzitter a.i.    0653648125
  Danielle Frenk  wedstrijdsecretaris jongste jeugd    0182550901
  Jerry van de Leur  coördinator 1e jaars E-teams    0653648125
  Jannemarije Spruitenburg  Foto aanwezig coördinator 2e jaars E-teams    0651335215
  Hermine Verzijl  coördinator 1e jaars F-teams    0182-391065
  Vacature Vacature  coördinator 2e jaars F-teams   
  Daniella van Nieuwenborg  coördinator Funkey    06-41496494
G-hockeycommissie  
zaalhockey commissie  
  Nicolette Kral  wedstrijdsecretaris zaalhockey    0182571861
  Nicolette Kral  voorzitter    0182571861
  Vacature Vacature  commissielid   
materiaal beheer  
  Lisette Herbert  beheer keepersmaterialen    
  Ruth Landmeter  beheer keepersmaterialen    
  Gaike de Gaaij  beheer trainingsmateriaal    0182699177
  Anjo Peeters  beheer trainingsmateriaal    06-10688798
scheidsrechter commissie  
  Ilse Bruijstens  Foto aanwezig indeler scheidrechters   
  Max Laoh  Foto aanwezig begeleider CS+    0182599784
  Christiaan de Waal  Foto aanwezig begeleider CS+    0623101784
bar commissie  
  Benno de Ferrante  planner bardiensten    0182-679982
  Thijs Bos  chef dinercafé    0182-534777
  Anne Marie Zantvoort  Foto aanwezig Communicatie/mailbeheer barcommissie    0182511348
evenementen commissie  
  Inge Marinus  Foto aanwezig voorzitter    0182-516336
  Martijn van Duffelen  Foto aanwezig commissielid    0614214345
  Patricia Pak  Foto aanwezig commissielid   
  Danielle Pannekeet-Schenk  commissielid   
  Sidney Kraan  commissielid    0182573808
toernooi commissie Email sturen naar toernooi commissie  
  Vacature Vacature  commissielid   
  Marielle de Boer  commissielid   
communicatie commissie Email sturen naar communicatie commissie  
  Hans van Raalte  voorzitter    0182-530242
  Karin Hermelink  commissielid    0182-338077
  Anna Kodde  Foto aanwezig commissielid    06-25475819
  Hans van Raalte  externe contacten    0182-530242
  Pieter ten Bosch  commissielid    0182-535063
  Hans Frenk  commissielid   
  Diederic van Wanrooij  commissielid   
sponsor commissie  
  Vacature Vacature  voorzitter   
  Patricia van Dam  commissielid   
  Petra Graveland  commissielid    06-21505021
  Vincent Abee  commissielid    0182516336
  Alain de Werd  commissielid   
  Vacature Vacature  kledingcoördinator   
medische commissie  
  Robert Smithuis  voorzitter    0182-510110
vertrouwenscommissie  
  Robert Smithuis  voorzitter    0182-510110
  Karin Hermelink  commissielid    0182-338077
  Franka van Raalte  Foto aanwezig commissielid    0625042919
  Marianne van Stipdonk  commissielid   
  Lieke Marinusse  commissielid    06-29526691
Werkgeverschap  
  Tjerk van Nieuwenborg  Foto aanwezig voorzitter   
  Elzeline in 't Veld  commissielid   
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
12-12    Algemene Ledenvergadering
14-12    Kerstgala
21-12    Klaverjassen
25-1    Klaverjassen
9-2    Carnavalsfeest D- en E-je
22-2    Klaverjassen
17-3    SuperSunday & huldiging z
Hele agenda
Handige links