Vrijwilligers / Vacatures 
Er gebeurt veel binnen GMHC, maar zonder vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen bestaan. Het zijn met name de vrijwilligers die de club draaiende houden. Het zijn vaak dezelfde mensen, die veel doen voor hun club, waardoor de belasting voor deze vrijwilligers bijzonder groot is. Vele handen maken licht werk. Daarom is het fijn dat jij je ook aanmeldt als vrijwilliger. Je kunt nog eens andere leuke mensen ontmoeten en het geeft je veel positieve energie. 

Informatie
Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk bij GMHC kun je  aan de vrijwilligerscoördinator Franka van Raalte een mail  sturen: [email protected]


Voor specifieke informatie over bestaande vacatures:
Aanmelden als vrijwilliger

Mochten bovenstaande vacatures niet bij je passen maar wil je wel graag actiever zijn binnen de club? Meld je dan aan als vrijwilliger via dit formulier * en geef bij toelichting aan waar je graag bij betrokken wilt zijn. Mocht je liever eens willen overleggen over wat wellicht het beste bij je past of gaat je voorkeur juist uit naar sponsoring of organisatie van evenementen? Neem dan contact op met Franka van Raalte,  vrijwilligerscoördinator via  [email protected]  

*Met het insturen van het formulier geef je toestemming tot het gebruik van je persoonsgegevens zoals vastgelegd in het GMHC privacy policy document.

We kunnen alle hulp goed gebruiken!

 

Verklaring van tuchtrecht
In de reglementen van de KNHB en GMHC is bepaald dat zij, die geen lid zijn van de vereniging, maar op enige wijze in een functie actief zijn of zullen zijn voor de vereniging, onder het tuchtrecht van zowel de KNHB als GMHC zullen vallen. Met het aanmelden als vrijwilliger wordt akkoord gegaan met deze Verklaring van Tuchtrecht.


Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.

 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
2-4    Super Sunday
3-4    Train de trainer avond
4-4    Werkzaamheden Hartstichti
4-4    Hockeykamp vergadering
4-4    Bestuursvergadering
18-4    Sportdag Beversluisschool
19-4    Kikker in je Bil toernooi
Hele agenda
Handige links