Contributie 
De contributie van GMHC is vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Categorie

Peildatum voor de leeftijd is
1 oktober

Hoogte van de
contributie

1

Funkey

4-5

€ 115,50

2

EF-jeugd (training)

6-10

€ 161,70

3a

1e jaars F-jeugd (spelend)

6-7

€ 296,45

3b

2e jaars F-jeugd (spelend)

7-8

€ 296,45

4

E-jeugd (spelend)

8-10

€ 344,30

5

ABCD-jeugd (training)

10-18

€ 247,50

6

ABCD-jeugd (spelend)

10-18

€ 401,50

7

Senioren (training)

18-65

€ 247,50

8

Senioren (spelend)

18-25

€ 416,90

9

Senioren (spelend)

> 25

€ 432,30

10

Veteranen

> 35

€ 386,10

11

Trimleden

Alle

€ 217,80

12

Niet-spelende leden

Alle

€ 147,40

13

Donateurs

Alle

€ 134,20


14

Toeslag tophockey

Teams: Senioren 1, A1, B1, C1 en D1

€ 83,60


De hoogte van de contributie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
·De categorieën 1 t/m 3, 10, 11 en 12 spelen alleen veldhockey.
·De categorieën 4 t/m 9 spelen zowel veld- als zaalhockey, in de contributie is een  bedrag van EUR 40 voor zaalhockey meegenomen, ongeacht of een team hiervan  gebruik maakt.
·De categorieën 3b en 4 nemen deel aan een jongste jeugd slotdag (juni)
.De toeslag tophockey is een extra bijdrage voor het inhuren van beter  gekwalificeerde trainers.

Entreegeld
Het entreegeld bedraagt € 15 per inschrijving. Entreegeld is verschuldigd bij elke inschrijving, ongeacht of het lid in het verleden ingeschreven is geweest. Bij inschrijving direct aansluitend aan een seizoen waarin al een lidmaatschap was aangegaan(i.e. correctie op uitschrijving), wordt uit coulance geen entreegeld in rekening gebracht.

Boetes
GMHC heeft ervoor gekozen dat spelers zelf opdraaien voor boetes die verbonden zijn aan overtredingen, wangedrag, niet verschijnen, etc. . Dit betekent dat boetes die de KNHB in rekening brengt bij GMHC, worden verhaald op de verantwoordelijke spelers.

De hoogte van de KNHB-boetes kunt u hier vinden.

Betaling van contributie
Voor de betaling van de contributie wordt een Email verstuurd door het LISA systeem met een factuur en een betaal-link van Mollie Payments.

Hierin word de contributie-inning aangekondigd en kan binnen een week een keus gemaakt worden voor:

- betaling meteen via iDeal
- betaling in één keer per automatische incasso op de aangekondigde datum
betaling in twee keer per automatische incasso op de aangekondigde data 
- betaling in drie keer per automatische incasso op de aangekondigde data
Indien geen keus is gemaakt binnen de keuze-termijn volgt een automatische incasso in één keer op de aangekondigde datum.

Mensen die om wat voor reden niet met automatische incasso kunnen of willen werken, worden geacht gebruik te maken van iDeal.
 
Het systeem verstuurd automatisch herinneringen bij te late betaling en verhoogt het bedrag ook met €25 herinneringskosten.

Voor de goede orde: als je niet betaald kun je ook niet spelen. Het is in je eigen belang om de verplichtingen aan de club te voldoen. En: No pay = No play

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk dan wel per e-mail door het lid zelf worden opgezegd bij de ledenadministratie .

Beëindiging lidmaatschap - opzeggen bij aanvoerder, coach, trainer of anderen dan de ledenadministratie geldt niet als opzegging.

Van opzegging van het lidmaatschap dient de ledenadministratie uiterlijk op 1 mei op de hoogte te zijn gesteld.

Indien bij aanvang van de competitie geen definitieve opzegging is ontvangen, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn voortgezet en wordt de gehele contributie in rekening gebracht. Wordt na 1 mei, maar vóór aanvang van de competitie opgezegd dan geldt een contributie van € 50,--.

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte kan de penningmeester, zo nodig na overleg met het lid en ledenadministratie, besluiten tot het aanpassen van de contributie in afwijking van de in de ”Regeling Inschrijving en contributie” beschreven richtlijnen. Dit wordt via een factuur (credit of correctie) aan de aanvrager meegedeeld.

Regeling Inschrijving en Contributie
In de Regeling Inschrijving en Contributie tref je alle informatie over de voorwaarden die gelden bij inschrijving en uitschrijving.
 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
2-4    Super Sunday
3-4    Train de trainer avond
4-4    Werkzaamheden Hartstichti
4-4    Hockeykamp vergadering
4-4    Bestuursvergadering
18-4    Sportdag Beversluisschool
19-4    Kikker in je Bil toernooi
Hele agenda
Handige links