Jongste Jeugd 
Jongste Jeugd veel gestelde vragen
GMHC heeft in de Jongste Jeugd veel leden; kom op een zaterdagmorgen maar eens kijken. Bij de jongste jeugd, de D8, E en F-teams, ligt het accent op 'veilig leren spelen'. Alle activiteiten rondom het hockey van de Jongste Jeugd worden door de commissie 'Jongste Jeugd' gecoördineerd; de adressen zijn te vinden in de lijst van Bestuur en Commissies.

In welke categorie valt mijn kind?
De door de KNHB gehanteerde leeftijdscategorieën zijn te vinden op de pagina leeftijdsindeling.
De leeftijdsgrenzen voor de competitie gelden altijd vanaf 1 oktober van het lopende seizoen.

Mijn kind wil komen uitproberen of hockey iets voor haar/hem is, kan dat?
Kinderen, die in een van de bovenstaande categorieën vallen, zijn van harte welkom om te komen uitproberen of hockey iets voor hen is. Zij kunnen 3 keer komen meetrainen in hun eigen leeftijdsgroep. Dat noemen we "wennen". Daarna moeten ze beslissen of ze lid willen worden van de vereniging.

Heeft mijn kind speciale kleding nodig om te komen wennen?
Verplicht is alleen een gebitsbeschermer (te koop in sportzaken voor ongeveer 5 Euro, zelf op maat maken, zie gebruiksaanwijzing). Een hockeystick kan tijdens het wennen worden geleend van de vereniging. Gymschoenen zijn tijdens het wennen voldoende.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden om te komen wennen?
Door te bellen naar de contactpersoon voor de ledenaanname van de Jongste Jeugd Commissie (zie de lijst van Bestuur en Commissies). Deze contactpersoon noteert de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer) en de dag waarop uw kind met wennen wil beginnen. U hoort wanneer de training is. De gegevens van uw kind worden doorgegeven aan de betreffende trainer.

Mijn kind is 3 keer komen wennen. We willen haar/hem aanmelden als lid. Hoe kunnen we dat doen?
Op deze website kan een inschrijfformulier worden ingevuld en worden verstuurd.

Wat wordt van mij verwacht als ouder?
De hockeyvereniging kan alleen maar lekker draaien met veel inzet van ouders. Die inzet kan op veel verschillende manieren worden gegeven. Minimaal is nodig dat u als ouder af en toe een bardienst draait. Bij de kinderen die wedstrijden gaan spelen wordt van ouders verwacht dat ze bij toerbeurt voor vervoer zorgen tijdens uitwedstrijden. Ouders kunnen zich verder op vele manieren inzetten: als coach, (hulp)trainer, lid van een bepaalde commissie etc., sponsor, helpen bij het organiseren van een activiteit etc. Voor meer informatie kunt u terecht bij de vrijwilligerscoördinator (zie de lijst van Bestuur en Commissies. Ook is er een lijst van actuele vacatures.

Wanneer zijn de trainingen?
De 1e jaars F trainen op woensdagmiddag. Ook Instroom kinderen die beginnen met hockeyen trainen op woensdagmiddag tot zij in een team geplaatst kunnen worden. De overige teams trainen op een weekdag en spelen op zaterdagochtend een wedstrijd. Op welke dagen er wordt getraind kan worden nagevraagd bij de contactpersoon voor de ledenaanname van de Jongste Jeugd Commissie (zie de lijst van Bestuur en Commissies. Zie ook in de rechterkolom Handige links voor het actuele trainingsschema.

Informatie voor nieuwe kinderen (instromers) 8 t/m 12 jaar
Alle nieuwe kinderen 8 t/m 12 jaar gaan eerst de instroomtraining volgen, alvorens ingedeeld te worden in een team.
Ze mogen eerst 3 proeftrainingen komen volgen, waarna ze kunnen beslissen of ze lid willen worden van GMHC.
Als de kinderen lid zijn geworden, worden ze mits er plaats is gelijk in een team ingedeeld.
Voor exacte tijden van trainingen verwijzen we u naar het trainingsschema.

Wanneer moet mijn kind de clubkleding aanschaffen?
Zodra uw kind meedoet aan de competitie, is de officiële clubkleding verplicht; zie de pagina verenigingskleding. Deze is te koop bij Sport 2000. Via de Vraag en Aanbod optie op de website kunnen o.a. kleding, schoenen en sticks worden geruild/gekocht.

Wanneer beginnen de kinderen met het spelen van wedstrijden?
De jongste Benjamins (1e jaars F) hebben alleen training op woensdagmiddag. Vanaf de 2e jaars F spelen kinderen wekelijks een wedstrijd in een vast team.
De teams worden medio mei gevormd voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen. Tijdens het seizoen worden nieuwe leden zoveel mogelijk aan bestaande teams toegevoegd. Als teams vol zijn kan er alleen meegetraind worden totdat er voldoende aanmeldingen zijn om een nieuw team te vormen of tot het nieuwe seizoen als er opnieuw teams worden gevormd.

Hoe ziet de hockeyopleiding eruit?
Meer hierover is te vinden op de pagina hockeytechnisch beleid. De kinderen worden opgeleid conform het Jeugd Opleiding Plan (JOP) via het systeem van 1:1, 3:3, 6:6 en 8:8. Dit betekent:

    De 1e jaars F hebben alleen training;
    De 2e jaars F spelen 3 tegen 3 en na de voorjaarsvakantie 6 tegen 6;
    De 1e jaars E spelen 6 tegen 6;
    De 2e jaars E spelen 8 tegen 8;
    De 1e jaars D spelen 11 tegen 11;
    De 2e jaars D spelen 11 tegen 11;

Van wanneer tot wanneer loopt het hockeyseizoen?
De opening van het hockeyseizoen is doorgaans op de eerste zaterdag na de zomervakantie nadat de basisscholen weer begonnen zijn. Bij een erg vroege of late zomervakantie wordt hier wel eens vanaf geweken. Het seizoen loopt doorgaans door tot begin juni en wordt afgesloten met een Slotdag.

Hoeveel bedraagt de contributie?
De contributie hangt af van de leeftijd. Eenmalig is entreegeld verschuldigd. De exacte bedragen vindt u op de pagina contributie
 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-2    Klaverjassen
31-3    Klaverjassen
28-4    Klaverjassen
26-5    Klaverjassen
Hele agenda
Handige links