Hockeytechnisch Beleid 
Het document Hockeytechnisch beleid GMHC 2010-2015 heeft tot doel om het gekozen beleid op eenduidige manier vast te leggen in een door de ALV goedgekeurd document. Het document vormt de basis voor, door commissies te maken, uitvoeringsplannen.

Hockeytechnische doelstellingen GMHC

 • Leuk en goed hockeyen voor alle leden.
 • Alle teams op basis van het ambitieniveau evenredig veel kansen geven.
 • Een stabiele plaats in de eerste klasse voor Dames 1 en Heren 1. Met een ambitie naar een hogere positie.
 • Jeugdselecties naar een zo hoog mogelijk niveau brengen (minimaal subtop).

Hockeyopleiding
De jongste jeugd wordt opgeleid conform het Jeugd Hockeyplan van de KNHB via het systeem van 1:1, 3:3, 6:6 en 8:8. Dit betekent:

 • 1e jaars F hebben alleen training
 • 2e jaars F spelen 3 tegen 3 en na de voorjaarsvakantie 6 tegen 6
 • 1e jaars E spelen 6 tegen 6
 • 2e jaars E spelen 8 tegen 8
 • 1e jaars D spelen 11 tegen 11
 • 2e jaars D spelen 11 tegen 11

Teamindeling Jongste Jeugd D8 EF
 • Leeftijd
  • Elk kind speelt in zijn eigen leeftijdscategorie (KNHB).
  • Uitzonderingen: getalsmatig / uitzonderlijk talent.
  • Onderscheid tussen 1e en 2e jaars binnen een categorie.
 • Motorische en hockeykwaliteiten.
  • F-teams en eerste jaars E worden ingedeeld op basis van motorische test en technische test.
  • Tweede jaars E teams worden samengesteld op basis van motorische en hockeytechnische vaardigheden, teams spelen 8-tal.
 • Sociale aspecten
  In de niet geselecteerde teams is er ruimte voor persoonlijke wensen.

Teamindeling Junioren ABCD11
 • Leeftijd
  • Elk kind speelt in zijn eigen leeftijdscategorie (KNHB).
  • Uitzonderingen: getalsmatig / uitzonderlijk talent.
  • Geen onderscheid tussen 1e en 2e jaars binnen een categorie.
 • Hockeykwaliteiten
  • De teams worden samengesteld op basis van hockeytechnische vaardigheden.
  • Sterkste spelers in ABCD-1.
  • Dan sterkste spelers in ABCD-2.
 • Sociale aspecten
  Er is in de lagere teams ruimte voor persoonlijke wensen.

Selectiebeleid senioren
Voor de standaardteams vinden selecties plaats. De ambitie is om op termijn te komen tot een evenwichtige opbouw van elftallen waarbij de tweede elftallen als opleidingsteams te kwalificeren zijn.

STICK
De teams worden samengesteld op basis van hockeytechnische vaardigheden. Voor het bepalen van de hockeykwaliteiten wordt gebruik gemaakt van de STICK methodiek:

Snelheid
Techniek
Inzicht / tactisch vermogen
Conditie
Karakter

Procedure teamindeling
De Elftalcommissie en de Jongste Jeugdcommissie bepalen jaarlijks op welke wijze er geselecteerd zal worden. Ieder jaar zal de procedure voor het komen tot de teamsamenstellingen vroegtijdig gepubliceerd worden.
In de periode januari/februari worden de coaches ingelicht, zie de pagina mijn GMHC onder kopje Actueel of onder Documentatie trainers/coaches.

Trainingen
GMHC streeft ernaar dat alle teams ten minste twee keer per week één uur training krijgen op een passend technische niveau.

Jeugdopleidingsplan
In het Jeugdopleidingsplan (JOP) staat beschreven welke technieken en tactieken er per leeftijdscategorie aangeleerd moeten worden.
Naast het JOP is de website www.hockeyacademy.nl toegankelijk voor alle trainers. Op deze website zijn oefeningen en trainingen terug te vinden die bij een bepaalde leeftijdscategorie passen.

Opleiding trainers en coaches
GMHC streeft ernaar om alle trainers en coaches voldoende hockeytechnische kennis bij te brengen om hun team (op hun niveau) te kunnen leiden en begeleiden. Alle beginnende trainers krijgen een basiscursushockeytrainer op de club. Gevorderde trainers worden gestimuleerd om de door de KNHB georganiseerde cursussen te volgen voor HT2, HT3 of HT4.
 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
2-4    Super Sunday
3-4    Train de trainer avond
4-4    Werkzaamheden Hartstichti
4-4    Hockeykamp vergadering
4-4    Bestuursvergadering
18-4    Sportdag Beversluisschool
19-4    Kikker in je Bil toernooi
Hele agenda
Handige links