BEFIT en GOALIE
18-10-2020  | 

Binnen GMHC is het hockeybeleid dat ieder lid zich op zijn eigen niveau moet kunnen ontwikkelen in de hockeysport. Het gaat erom dat iedere sporter maximaal plezier haalt uit de sportbeoefening.

Dit seizoen (2020-2021) zijn we van start gegaan met de functies ‘hoofdtrainer jongens/ meisjes/ keepers’ en ‘technisch manager jongste jeugd’. Deze nieuwe technische commissie heeft samen met bestuurslid hockeyzaken en voorzitter elftalcommissie een werkmodel afgesproken om spelers gedurende een seizoen te kunnen volgen, om uiteindelijk te komen tot een juiste teamindeling aan het einde van het seizoen. Deze indeling komt tot stand door informatie over de ontwikkeling van spelers gedurende het seizoen te verzamelen en mee te wegen tijdens de teamindeling. Selectietrainingen in juni zijn met dit proces niet meer nodig.

In het kader van het ‘volgen van spelers en keepers’ introduceren wij BEFIT (spelers) en GOALIE (keepers), zie bijlage. Dit zijn nieuwe formulieren, samengesteld binnen de technische commissie. Deze formulieren, driemaal ingevuld in het huidige seizoen, geven informatie die de basis vormt voor de teamindeling van het seizoen hierna.


Het proces

In plaats van selectiedagen en teamindelingsbijeenkomsten aan het eind van het seizoen volgen we de spelers op deze manier het hele seizoen. Ook kan het voorkomen dat spelers op basis van de ingevulde formulieren en op basis van input van de trainers/coaches van de teams, worden uitgenodigd om een aantal keer met een ander team mee te trainen. Dit proces is ook in lijn met het KNHB-beleid om minder druk op selectie- en teamindelingsprocessen te leggen.


De onderstaande punten zijn van belang:

 • Invullen BEFIT en GOALIE formulieren (door trainers en coaches).
 • Gesprekken met de lijncoördinatoren en hoofdtrainers, denk hierbij aan het doorgeven van een hele mooie vooruitgang bij een speler of juist het tegenovergestelde.
 • Het proces aan de ouders uitleggen en eventueel aandachtspunten tijdig aan de lijncoördinator en hoofdtrainers doorgeven. Hierdoor maken we het proces zo transparant mogelijk.


Globale uitgangspunten voor de selectie en teamindeling

 • de selectie van het eerste (en in de meisjeslijn ook adviserend voor het tweede team) team wordt bepaald door de trainers/coaches van de selectieteams, met als basis de ingevulde BEFIT formulieren.De hoofdtrainers hebben eindverantwoordelijkheid voor de indeling van de selectieteams.
 • de teamindeling van de overige teams wordt bepaald door de lijncoördinatoren en hoofdtrainers (jongens/meisjes). Hierbij gaat het primair om 'gelijkgestemde' teams - daarbij kijken we naar hockeyvaardigheden, inzet en ook sociale aspecten (welke spelers denken wij dat samen een leuk team vormen). Hier is de input vanuit de trainers en coaches (middels BEFIT) essentieel!
 • De keepersclub geeft middels ingevulde GOALIE formulieren een advies ten aanzien van de indeling van de keepers.
 • Het proces van selectie en teamindeling wordt bewaakt door het Bestuurslid Hockeyzaken, de technische commissie (hoofdtrainers en technisch manager jongste jeugd), de Elftalcommissie en Jongste Jeugd Commissie. In geval van vragen kan je altijd de lijncoördinator of de hoofdtrainer van je lijn benaderen.

 

Speler volgsysteem BEFIT:

Het invullen van het formulier spreekt eigenlijk voor zich. 

 • Voor ieder beoordelingsonderdeel wordt per speler een cijfer van 1-5 gegeven. Bedenk dat de score relatief is binnen het team dat je beoordeelt. Dus je meet de beste speler in je team (per onderdeel) met een 5 en de minste speler met een 1.
 • Nadat je spelers voor elk item een cijfer hebt gegeven, vind je in het formulier ook nog ‘opmerkingen’. Per speler kun je in deze ruimte een toelichting geven op het cijfer dat je gegeven hebt. Het wordt aanbevolen om dit te doen om zo een beter beeld van de spelers te krijgen.
 • Keepers kunnen in cijfers niet vergeleken worden met spelers van het eigen team in BEFIT. Voor de keepers is daarom een apart formulier ontwikkeld (GOALIE).

 

Het BEFIT formulier krijg je drie keer per seizoen toegestuurd via lijncoördinator (coaches) en hoofdtrainers (trainers).

Moment 1:

 • Verstuurd via lijncoördinator/hoofdtrainer in de herfstvakantie (uiterlijk 25-10-2020)
 • Ingevuld retour, uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020

 Moment 2: 

 • Verstuurd via lijncoördinator/hoofdtrainer in de kerstvakantie (uiterlijk 31-12-2020)
 • Ingevuld retour, uiterlijk vrijdag 29 januari 2021

 Moment 3: 

 • Verstuurd via lijncoördinator/hoofdtrainer uiterlijk zondag 7 maart 2021
 • Ingevuld retour, uiterlijk vrijdag 26 maart 2021

 

Bij vragen over het invullen van het BEFIT formulier, kun je altijd contact opnemen met de hoofdtrainer van jouw lijn!
Bijlage: 20201018_BEFIT en GOALIE(1).pdf

terug naar vorige scherm
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
6-12    2de coach webinar door Ro
9-12    ALV
13-1    Bestuursvergadering
10-2    Bestuursvergadering
10-3    Bestuursvergadering
14-4    Bestuursvergadering
12-5    Bestuursvergadering
Hele agenda
Handige links