DE VERTROUWENSCOMMISSIE
18-2-2020  | 

GMHC wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. Een vertrouwenscommissie hoort daarbij. Het kan in eerste instantie  negatief klinken want we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discriminatie  en (seksuele) intimidatie te voorkomen.

Stel nu dat

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen GMHC willen we proberen dit zoveel mogelijk voor te zijn. Mochten er toch problemen ontstaan dan moet er een plaats zijn waar dit kenbaar gemaakt en besproken kan worden. De vertrouwenscommissie biedt daar de mogelijkheid toe. De drie leden van de commissie zijn ieder afzonderlijk bereikbaar voor jouw vragen of meldingen.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenscommissie is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. 


Bij de leden van de vertrouwenscommissie kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden door bijv. trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij geldt: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Herhaling kan zo voorkomen worden. De leden van de commissie zijn laagdrempelig te bereiken, hebben veel ervaring met gesprekken en weten natuurlijk hoe ze met vertrouwelijke informatie om moeten gaan.

Welke vragen of problemen kan je voorleggen

Vertrouwenspersonen beantwoorden vragen over *pesten, *discriminatie, *geweld (ook verbaal geweld), *intimidatie en *seksueel ongewenst gedrag.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscommissie?

Heel vertrouwelijk! Dat is onze taak. Dat het in sommige gevallen belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en jouw toestemming gebeuren!

Van de gesprekken die tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Informatie met de andere leden van de vertrouwenscommissie wordt alleen gedeeld als jij dat wilt, anders niet. De activiteiten van de vertrouwenscommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Wie zijn de vertrouwenspersonen:

Lieke Marinusse-van Eijden, moeder van Sietske. Al ruim 20 jaar HR professional bij zowel grote als kleinere bedrijven, sinds 2016 als ZZP-er. Daarnaast MfN-mediator en loopbaancoach. Door deze ervaring heeft zij veel kennis over wat ervoor nodig is om op een veilige, gezonde en plezierige manier samen te werken.

Je kunt Lieke altijd bereiken via [email protected] of 06-2952 6691 voor telefonisch overleg of het maken van een afspraak buiten GMHC.

Franka van Raalte, zelf al spelend lid sinds 1985, sinds 5 jaar bij de trimmers. En moeder van Kasper en Nikki, coach in een jeugdteam.

Franka is ruim 20 jaar HR professional, organisatie-adviseur en trainer/coach bij organisaties met een maatschappelijk belang (zorg en onderwijs) en sinds 2017 ook als ZZP-er. In haar werk als HR professional treedt Franka vaak op in bemiddelende rollen; als trainer/coach ligt haar focus op het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Je kunt Franka op maandagavond, woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag vinden, zelf spelend binnen de lijnen of anders langs de lijn, waar je haar direct aan kunt spreken. Maar je kan Franka ook altijd bereiken via [email protected] of 06-25042919 voor telefonisch overleg of het maken van een afspraak binnen of buiten GMHC.

Karin Hermelink, geen spelend lid. Karin is als registermediator en vertrouwenspersoon bekend met het behandelen van meldingen en problemen. Je kunt Karin bereiken op haar mobiel: 06-21866356 of per mail: [email protected]

*Uitzondering

De vertrouwenspersonen kunnen in overleg met jou besluiten de informatie te delen met elkaar en/of het bestuur als er sprake is van het vermoeden van een misdrijf.


terug naar vorige scherm
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
29-5    Klaverjassen - afgelast
8-6    Voortgezette keepersoplei
10-6    Ledenvergadering
14-6    Laatste wedstrijddag met
15-6    Voortgezette keepersoplei
22-6    Voortgezette keepersoplei
4-7    Afsluiting lustrumjaar -
Hele agenda
Handige links