Bardiensten inplannen; DOEN!
24-7-2018  | 
Door: de Barcommissie

Bardiensten inplannen; DOEN!

Bardiensten eerste seizoenshelft seizoen 2018-2019
De vakantie is nog maar ‘net’ begonnen, de barcommissie is echter al hard aan de slag geweest.
Het clubhuis zal vanaf maandag 20 augustus weer geopend zijn en de bar moet dan weer op volle toeren kunnen gaan draaien. Daar hebben we bardiensten voor nodig! De barcommissie is blij met de mensen die al de moeite hebben genomen om zichzelf voor een bardienst in te plannen. De ‘barslots’ zijn voor de hele eerste seizoenshelft opengezet, u kunt zichzelf dus inplannen voor de nog vrije bardiensten in het systeem!
Wanneer u niet zelf inplant, zal de barcommissie de bardiensten inplannen. Dit doen wij vanaf nu minimaal 5 weken van tevoren. Wij realiseren ons dat de regelmatige verzending van herinneringen aan de bardienst overbodig kan overkomen, maar vragen uw begrip omdat wij zeker willen stellen dat de dienst niet vergeten wordt. Let op: de barcommissie mailt vanuit LISA, zorg er dus voor dat uw mailadressen in LISA kloppen!

Hoe werkt dat inplannen dan?

Via de LISA app:
 • Open de LISA app
 • Klik op 'Meer' in het menu
 • Klik op 'Plan uw dienst'
 • Kies de datum waarop u bardienst zou willen draaien.
 • Open deze datum door het pijltje aan de rechter kant
 • Zoek de gewenste tijd en klik op 'Plan mij in'
 • U krijgt (uiterlijk twee weken voordat de bardienst daadwerkelijk is) een automatisch bericht met nadere uitleg

Wanneer u geen inloggegevens heeft voor 'mijn GMHC': neem contact op via [email protected]

Via de website:
 • Ga naar: www.gmhc.nl
 • Klik rechtsboven op 'login mijn GMHC'
 • Vul uw [lidnummer] en [wachtwoord] in en klik op 'inloggen'
 • Klik midden boven op 'Club'
 • Klik midden boven op 'Diensten'
 • Zoek een geschikte dag waarbij een open slot is voor 'barmedewerker'
 • Klik op 'Inplannen'
 • U krijgt (uiterlijk twee weken voordat de bardienst daadwerkelijk is) een automatisch bericht met nadere uitleg

Wanneer u geen inloggegevens heeft voor 'mijn GMHC': neem contact op via [email protected]

Aandachtspunten
 • Wanneer u contact opneemt met de barcommissie over een bardienst. Zorg er dan voor dat u de naam van uw kind in de mail noemt, zodat wij weten over welk lid het gaat.
 • Ieder lid dient 2 bardiensten per seizoen te draaien, is het lid 17 jaar of jonger dan dient 1 van de ouders 2 bardiensten te draaien.
 • Als u ingedeeld wordt door de barcommissie krijgt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven mailadres. U bent zelf verantwoordelijk dat dit mailadres klopt, dit kunt u veranderen in LISA en 'Mijn GMHC'.
 • Barmedewerkers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Kinderen zijn NIET toegestaan achter de bar, hiervoor gelden geen uitzonderingen.
 • Afkopen van een ingeplande bardienst is tot 4 weken van tevoren mogelijk, de kosten hiervan bedragen 50 euro. Neem hiervoor contact op met [email protected]
 • Afkopen van de bardiensten voor de rest van het seizoen (2 bardiensten) is mogelijk, de kosten hiervan bedragen 100 euro (50 euro per bardienst). Neem hiervoor contact op met [email protected]
 • Bij zogenaamde 'no show' zal een boete van 75 euro volgen, deze wordt opgelegd vanuit het bestuur. Daarnaast word je opnieuw ingedeeld voor een bardienst.
 • Onderling ruilen mag uiteraard, wij zouden het prettig vinden om hiervan per e-mail op de hoogte te worden gesteld. Hierbij geldt dat het (eerst) ingedeelde lid verantwoordelijk blijft voor zijn/haar bardienst en/of mogelijk volgende 'no show'.

Vrijstellingers ouder(s)/verzorger(s) jeugdleden
Vrijwilliger dus geen bardienst?
 • Wanneer u vrijwilligerswerk voor de hockeyclub verricht hoeft u geen bardienst te draaien voor uzelf of 1 van uw kinderen.
 • Wanneer beide ouder(s)/verzorger(s) vrijwilligerswerk doen, hoeven zij voor 2 kinderen (of voor 1 kind en voor zichzelf) geen bardienst te draaien.
 • Bij 2 vrijwilligers en bijvoorbeeld 3 kinderen, dient er voor 1 kind, nog 2 bardiensten te worden gedraaid.
 • Onder vrijwilligerswerk wordt onder meer verstaan: commissiewerk, coaches, managers en ouder(s)/verzorger(s) die training geven. Voor de jeugdspelers die zelf training geven, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) geen vrijstelling voor bardienst.
 • Ouders die coachen, training geven of teammanager zijn, ontvangen ook een vrijstelling, echter:
  • * Per team zijn er maximaal de volgende vrijstellingen mogelijk:
   • een vrijstelling voor de coach (met een maximum van 2 vrijstellingen per team),
   • een vrijstelling voor de teammanager (met een maximum van 1 vrijstelling per team).
Kortom; bij meer dan 2 coaches of meer dan 1 teammanager in een team, hoort de barcommissie graag via [email protected] op wiens naam de vrijstelling gezet mag worden.

 • Overige vrijwilligers worden met klem verzocht een e-mail te sturen aan [email protected] zodat wij u niet onterecht inplannen voor een bardienst.terug naar vorige scherm
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
22-2    Klaverjassen
13-3    Basisopleiding coachen en
16-3    Fout feest (B-jeugd)
17-3    SuperSunday & huldiging z
20-3    Basisopleiding coachen en
21-3    Basisopleiding coachen en
23-3    Bitjeshappen
Hele agenda
Handige links