Volvo Clubbonus
Bekijk de film


Foto's


Bekijk de foto's op de stream


Weersverwachting
Gouda
Weeronline.nl - Meer weer in Goudaweeronline.nl Altijd jouw weer

Gevonden voorwerpen


Contributie 
De algemene ledenvergadering heeft de contributie voor het seizoen 2016/2017 vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Categorie

Leeftijd op

01-10-2016

Geboortedatum

Hoogte
van de
contributie

1

Funkey

4-5

01-10-2012 / 30-09-2010

€ 105

2

EF-jeugd (training)

6-10

01-10-2010 / 30-09-2006

€ 147

3a

1e jaars F-jeugd (spelend)

6-7

01-10-2010 / 30-09-2009

€ 266

3b

2e jaars F-jeugd (spelend)

7-8

01-10-2009 / 30-09-2008

€ 273

4

E-jeugd (spelend)

8-10

01-10-2008 / 30-09-2006

€ 300

5

ABCD-jeugd (training)

10-18

01-10-2006 / 30-09-1998

€ 225

6

ABCD-jeugd (spelend)

10-18

01-10-2006 / 30-09-1998

€ 352

7

Senioren (training)

18-65

voor 01-10-1998

€ 225

8

Senioren (spelend)

18-25

01-10-1998 / 30-09-1991

€ 366

9

Senioren (spelend)

> 25

voor 01-10-1991

€ 380

10

Veteranen

> 35

voor 01-10-1981

€ 351

11

G-Hockey

Alle

Nvt

€ 100

12

Trimleden

Alle

Nvt

€ 198

13

Niet-spelende leden 

Alle

Nvt

€ 134

14

Donateurs

Alle

Nvt

€ 122

15

Toeslag tophockey

Senioren 1, A1, B1, C1 en D1 teams

€ 76


De hoogte van de contributie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
·De categorieën 1 t/m 3, 10, 11 en 12 spelen alleen veldhockey.
·De categorieën 4 t/m 9 spelen zowel veld- als zaalhockey.
·De categorieën 3b en 4 nemen deel aan een jongste jeugd slotdag (juni)

Entreegeld
Het entreegeld bedraagt € 15 per inschrijving. Entreegeld is verschuldigd bij elke inschrijving, ongeacht of het lid in het verleden ingeschreven is geweest. Bij inschrijving direct aansluitend aan een seizoen waarin al een lidmaatschap was aangegaan(i.e. correctie op uitschrijving), wordt uit coulance geen entreegeld in rekening gebracht.

Boetes
GMHC heeft ervoor gekozen dat spelers zelf opdraaien voor boetes die verbonden zijn aan overtredingen, wangedrag, niet verschijnen, etc. . Dit betekent dat boetes die de KNHB in rekening brengt bij GMHC, worden verhaald op de verantwoordelijke spelers.

De hoogte van de KNHB-boetes kunt u hier vinden.

Betaling
Betaling van de contributie geschiedt via automatisch incasso in 3 termijnen. Eenmalige betalingen zoals het entreegeld, boetes, e.a. worden eveneens per automatische incasso voldaan.
Voor leden die weigeren deel te nemen aan automatische incasso is er de mogelijkheid op basis van een factuur te betalen. Hiervoor worden € 5 administratiekosten inrekening gebracht. Bij facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering gezonden aan het lid met het verzoek alsnog binnen 14 dagen de contributie over te maken. Bij te late betaling van de contributie, wordt deze per lid verhoogd met € 25 (wegens administratiekosten en rente).

Leden die voor 1 december van het lopende verenigingsjaar niet aan de betalingsverplichting hebben voldaan, zullen worden uitgesloten van wedstrijden en trainingen totdat betaling inclusief opslag heeft plaatsgevonden. Hiervan wordt tenminste mededeling gedaan aan bij wedstrijd en training betrokken GMHC functionarissen en de KNHB.

Voor de goede orde: niet betalen betekent niet spelen, dus ‘No pay = No play’

Geld Terug Regeling
Wist u dat de gemeente Gouda sommige leden tegemoet komt met een bijdrage aan de contributie?

Wanneer je met weinig inkomsten moet rondkomen, blijft er vaak weinig geld over voor sport, recreatie en culturele activiteiten. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat alle Goudse inwoners lid kunnen worden van sportverenigingen en komt sommigen daarom tegemoet met een Geld Terug Regeling. Met deze regeling kunt u (een deel van) de contributie onder voorwaarden vergoed krijgen.

De Geld Terug Regeling is bedoeld voor:
  • kinderen tot en met 17 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (jongste jeugd, D-junioren, C- junioren, B- junioren)
  • personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben (veteranen LA, trimhockey)
  • personen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, die chronisch ziek of gehandicapt zijn én een laag inkomen hebben (G-hockey)
Schroom niet om zo nodig gebruik te maken van de regeling. Wij snappen de drempel, maar leggen die zo laag mogelijk. Voor hulp bij het invullen van de formulieren kunt u zich zo nodig wenden tot leden van de Financiële commissie

Voor meer informatie zie de Geld Terug Regeling van de Gemeente Gouda.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk dan wel per e-mail door het lid zelf worden opgezegd bij de ledenadministratie .
Beëindiging lidmaatschap - opzeggen bij aanvoerder, coach, trainer of anderen dan de ledenadministratie geldt niet als opzegging.

Van opzegging van het lidmaatschap dient de ledenadministratie uiterlijk op 1 mei op de hoogte te zijn gesteld.

Indien bij aanvang van de competitie geen definitieve opzegging is ontvangen, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn voortgezet en wordt de gehele contributie in rekening gebracht. Wordt na 1 mei, maar vóór aanvang van de competitie opgezegd dan geldt een contributie van € 50,--.

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte kan de penningmeester, zo nodig na overleg met het lid en ledenadministratie, besluiten tot het aanpassen van de contributie in afwijking van de in de ”Regeling Inschrijving en contributie” beschreven richtlijnen. Dit wordt via een factuur (credit of correctie) aan de aanvrager meegedeeld.

Regeling Inschrijving en Contributie
In de Regeling Inschrijving en Contributie tref je alle informatie over de voorwaarden die gelden bij inschrijving en uitschrijving.
 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
23-8    Bestuursvergadering
24-8    Vergadering Jongste Jeugd
26-8    Seizoenstart M8E1
28-8    Basisopleiding training g
30-8    Spelleidersavond Jongste
2-9    Seizoensopening
6-9    Basisopleiding training g
Hele agenda
Handige links