Inschrijvingsformulier Goudse Mixed Hockey Club


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Gewenst lidmaatschap
  Vul hier in welk lidmaatschap gewenst is. Het kan voorkomen dat een spelend lid niet direct in een team geplaatst kan worden.
In zo'n geval wordt het nieuwe spelend lid, na onderling overleg, tijdelijk trainingslid.

 
   
Hockeyervaring
   
   
Verplichtingen voor senior-leden en ouders van jeugdleden
  GMHC kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Derhalve hebben alle GMHC-leden en ouders van jeugdleden een zekere inspanningsverplichting.
De volgende vragen betreffen senior-leden en ouders van jeugdleden.

 
   
   
   
   
   
   
Algemene opmerkingen
   
Met het bevestigen van de aanmelding ga je akkoord met het onderstaande:
A. Taken van alle ouders en senioren
  Ouders van jeugdleden worden bij toerbeurt ingezet bij het teamvervoer waarin hun kind is ingedeeld en het draaien van bardiensten (2 a 3 keer per seizoen). Daarnaast maken coach/trainerschap, commissie/bestuurswerk of andere diensten deel uit van het lidmaatschap van hun kind(eren).

Seniorleden worden ingezet bij het vrijwilligerswerk, commissie/bestuurswerk, bardiensten, coach/trainerschap, het verrichten van andere diensten, etc. waarbij tevens sprake is van teamverantwoordelijkheid.

 
B. Leden van 16 jaar en ouder zijn scheidsrechter
  Alle leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart of volgen daartoe een door GMHC georganiseerde scheidsrechterscursus. Na aanmelding zonder scheidsrechterskaart worden de betrokken leden als deelnemer voor de eerstvolgende cursus opgeroepen.

 
C. Ledengegevens en administratie
  Ledengegevens worden opgenomen in een elektronische ledenadministratie en worden alleen gebruikt voor de interne organisatie van GMHC en voor uitwisseling met de KNHB (Artikel 6A huishoudelijk reglement GMHC).

 
D. Automatische afschrijving contributie
  Het eenmalig entreegeld en de jaarlijkse contributie worden automatisch afgeschreven van bovenvermeld banknummer.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
2-4    Super Sunday
3-4    Train de trainer avond
4-4    Werkzaamheden Hartstichti
4-4    Hockeykamp vergadering
4-4    Bestuursvergadering
18-4    Sportdag Beversluisschool
19-4    Kikker in je Bil toernooi
Hele agenda
Handige links